Liity partioon

tekijä: admin Viimeisin muutos perjantai 10. elokuuta 2018, 03.54
Liity Haagan Eräveikkoihin

Haagan Eräveikkojen toiminta on avointa kaikille yli 7-vuotiaille (myös 6-vuotiaille ekaluokkalaisille). Lippukuntamme pystyy tällä hetkellä ottamaan toimintaan mukaan kaikki halukkaat uudet sudenpennut. Partion voi aloittaa helposti myös hieman vanhempana: kaikkiin ryhmiin voi liittyä, vaikka ei olisi aiemmin partiossa ollutkaan. Partion voit aloittaa myös aikuisena.

Vuoden toiminta käynnistetään syksyllä aloitustempauksella. Aloitustapahtumassa tarjotaan vanhemmille mahdollisuus kysellä partiosta ja tapahtumassa voi liittyä mukaan partiotoimintaan. Ennakkoilmoittautumista aloitustempaukseen ei tarvita.

Mukaan voi tulla toki ympäri vuoden – ota rohkeasti yhteyttä!

Haagan Eräveikoissa on ollut jo pitkään myös tyttöjä, ja mukaan voi nykyisin tulla vain. Valtaosa on kuitenkin vielä poikia. Tyttölippukunta on ollut Suosirrit pihan toisella puolella. Lisäksi Pohjois-Haagassa toimii Haagan Sirkut.

Mitä partio maksaa?

jasenkortti2011_malli_web.gif

Partio on edullinen harrastus. Jäsenmaksu, noin 80 euroa vuodessa, koostuu lippukunnan omasta jäsenmaksusta, Pääkaupunkiseudun partiolaisten piirin jäsenmaksusta ja Suomen Partiolaisten jäsenmaksusta, joka sisältää partiovakuutuksen. Jäsenmaksu laskutetaan kerran vuodessa ja sen maksamalla saa jäsenkortin, joka oikeuttaa osallistumaan partiotapahtumiin, alennuksiin partiokaupoissa ja partiovakuutuksen. Lisäksi jäsenmaksulla saa Partio-lehden, joka lähetetään aina 1. jäsenelle perheessä.

Partioon oleellisesti liittyvät varusteet, kuten rinkka, makuupussi, makuualusta, taskulamppu yms. ovat pitkäikäisiä hankintoja. Esimerkiksi makuupussin keskimääräinen käyttöikä voi olla jopa toistakymmentä vuotta. Partion edullinen hinta perustuu vahvaan vapaaehtoisuuspohjaan. Se kuitenkin antaa harrastajalle iästä riippumatta paljon monella eri tapaa.

Partiosta lyhyesti

Partio on alkanut vuonna 1907 Englannissa Sir Robert Baden-Powellin järjestämällä partioleirillä. Siitä partio on vuosien saatossa kasvanut koko maailmaan. Suomeen partio on rantautunut vuonna 1910. Haagan Eräveikot on perustettu vuonna 1942.

Partiolaisilla on kaksi maailmanjärjestöä, WAGGGS ja WOSM. Suomen Partiolaiset, joka on suomalaisen partion katto-organisaatio, kuuluu kumpaankin edellä mainituista. Suomen Partiolaisiin kuuluu 11 partiopiiriä, jotka jakautuvat pitkälti maakuntarajojen mukaisesti. Haagan Eräveikot kuuluu Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:hyn. Samaan organisaatioon kuuluu kaikki Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueella toimivat partiolippukunnat eli reilusti yli sata lippukuntaa. Lippukunta on nk. perusyksikkö ja mm. Haagan Eräveikot on yksi lippukunta.

Lippukunta koostuu ryhmistä, jotka on jaettu ikäkausittain. Yhdessä ikäkaudessa on usein useampi ryhmä. 7–10-vuotiaat sudenpennut ovat nuorin ikäkausi. Heistä seuraavina tulevat 10–12-vuotiaat seikkailijat ja 12–15-vuotiaat tarpojat. 15-18-vuotiaita partiolaisia kutsutaan samoajiksi ja 18–22-vuotiaita vaeltajiksi. Yli 22-vuotiaat tunnetaan partiossa aikuisina tai vanhempina johtajina.

Partiolippukunta on usein rekisteröity yhdistys, ja meilläkin Haagan Eräveikoissa on lain vaatima yhdistyksen hallitus ja vuosikokoukset. Jokainen 15 vuotta täyttänyt jäsen on oikeutettu osallistumaan ja äänestämään vuosikokouksessa. Lippukuntaa johtaa vuosikokouksessa valittu hallitus ja erityisesti hallituksen puheenjohtaja, jota meillä partiossa myös lippukunnanjohtajaksi kutsutaan. Yhteystietosivulta näet Haagan Eräveikkojen nykyisen hallituksen ja muunkin johtajiston.

 

 

    Lisätiedot ja ilmoittautumiset

    Voit liittyä Haagan Eräveikkoihin helposti täyttämällä jäsentietolomakkeen netissä tai paperilla. Voit kysyä lisätietoja myös puhelimitse 050 530 6454 tai lähettämällä sähköpostia lippukunta@haaganeraveikot.fi.

    Jäsentietolomake